Strona główna

„Wiedza i doświadczenie kluczem do kariery”

Kompleksowy system szkoleniowo-doradczy obejmującym między innymi:

  • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne oraz doradcy zawodowego,
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • warsztaty postaw proaktywnych (autoprezentacja, praca w zespole, warsztaty sprzedażowe),
  • warsztaty z księgowości,
  • warsztaty kadrowo-płacowe,
  • kurs języka angielskiego zawodowego,
  • kurs z zakresu oprogramowania biurowego,
  • płatny staż na okres 3 miesięcy w wysokości wynagrodzenia minimalnego.

Zgłoszenia:

Kancelaria Podatkowa Kwartet S.C.
ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice,
tel. 32 252 78 70 wew. 170.
Biuro projektu:
ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice

rekrutacjaefs@kwartet.katowice.pl