Co oferujemy?

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne, które ma na celu określenie Twoich mocnych i słabych stron oraz wsparcie w celu podniesienia własnej samooceny.
 • Pomoc zatrudnionego doradcy zawodowego.
 • Indywidualny Plan Działania w oparciu o wywiad psychologa i doradcy zawodowego. W ramach indywidualnych sesji z doradcą zawiążesz kontrakt doradczy z doradcą zawodowym, w ramach których będziesz samodzielnie wykonywać zadania aktywizujące zawodowo. Na zajęciach grupowych otrzymasz wiedzę oraz przećwiczysz zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych i zachowania na rozmowie rekrutacyjnej.
 • Szkolenia „miękkie”- warsztaty postawy proaktywnej:
  1. Autoprezentacja.
  2. Praca w zespole.
  3. Warsztaty sprzedażowe.
 • Szkolenia „twarde”:
  1. Warsztaty z księgowości.
  2. Warsztaty kadrowo-płacowe.
 • Szkolenia w zakresie języków obcych t.j.: kurs j. angielskiego zawodowego.
 • Szkolenia IT- podstawowy kurs obsługi komputera i programów biurowych Word, Excel, PowerPoint/ ich odpowiedników.
 • 3 miesięczny staż płatny w wysokości wynagrodzenia minimalnego (1740 zł miesięcznie).
 • Możliwość rozwoju kariery zawodowej w prężnych firmach na stanowiskach biurowych.

Liczba miejsc ściśle ograniczona!!! Liczy się kolejność zgłoszeń!!!