O projekcie

Celem projektu jest uzyskanie przez minimum 43 % uczestników i uczestniczek projektu zatrudnienia. Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z samodzielnym poszukiwaniem pracy, kompetencje zawodowe odpowiednie do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz do ich predyspozycji zawodowych.
Projekt skierowany jest dla tzw. Młodzież NEET, czyli osób młodych w przedziale wiekowym 18 – 29 lat, zamieszkujących województwo śląskie, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które po ukończeniu edukacji nie podejmują żadnych innych czynności zmierzających do dalszego kształcenia tzn. nie kontynuują nauki w trybie stacjonarnym ani nie uzyskują, nie uzupełniają i nie doskonalą swoich kompetencji i kwalifikacji zaw. za pośrednictwem szkoleń, projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2016r. do 31.01.2018r.

Wartość projektu 1 999 947,60 zł

Dofinansowanie z następujących źródeł:

  • ze środków UE: 1 685 555,84 zł
  • ze środków dotacji celowej: 214 394,38 zł
  • ze środków własnych w formie pieniężnej: 99 997,38 zł